[et_pb_section admin_label=”section”][et_pb_row admin_label=”row”][et_pb_column type=”4_4″][et_pb_text admin_label=”Text” background_layout=”light” text_orientation=”left” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”]

Conditii vanzare

 

ObiectulPrezentele Conditii Generale de Vanzare, numite in continuare CGV, fac obiectul reglementarii raporturilor juridice dintre SC TEGERO & Co. SRL, in calitate de Vanzator si clientii sai, in calitate de Cumparatori, privind conditiile ce vor sta la baza oricaror livrari de produse (Produse). Vanzatorul este indreptatit sa modifice sau sa completeze oricand prezentele CGV.

 

Oferta

Oferta tehnico-comerciala (Oferta) se intocmeste de catre Vanzator in baza cererii de oferta (Cererea) a Cumparatorului. Cererea Cumparatorului trebuie sa contina date, coduri din cartea tehnica ce o detine, descrieri, desene, dimensiuni astfel incat piesele solicitate sa poata fi identificate corect, fara loc de interpretari. Corectitudinea si completitudinea datelor este in sarcina Cumparatorului.

Oferta are stipulate : pret, termenul de livrare, conditii de plata, precum si un termen de valabilitate. Vanzatorul este obligat sa mentina conditiile comerciale pe perioada valabilitatii ofertei, in limita stocului disponibil.

 

Comanda

Prin comanda ferma (Comanda) se intelege acceptarea ofertei prin Stampila si Semnatura, insotite de numele citet al persoanei semnatare, fie pe Oferta, fie pe Formular de comanda emis in baza ofertei Vanzatorului.

Prin acceptarea ofertei se intelege acceptarea tuturor conditiilor stipulate : termen de livrare, conditii de plata, s.a. Cumparatorul trebuie sa se asigure la emiterea comenzii de valabilitatea ofertei.

Orice comanda ferma a Cumparatorului naste obligatia achizitionarii produselor. Renuntarea la comanda atrage dupa sine fie pierderea avansului achitat daca Cumparatorul a achitat avans, fie plata de daune-interese constand in 30% din valoarea Produselor daca nu s-a achitat un avans.

 

Pretul si plata

Pretul este cel din Oferta, acceptat prin Comanda. Conditiile de plata sunt cele mentionate in Oferta, iar plata se face in lei la cursul BNR + 2% din ziua emiterii facturii.

Plata avansului reprezinta acceptarea ofertei, chiar si in lipsa unei Comenzi.

Cumparatorul se obliga sa achite pretul conform ofertelor acceptate. Pentru fiecare zi de intarziere Cumparatorul datoreaza Vanzatorului penalităţi de 0.1%/zi din suma scadenta si neachitata.

 

Conditii de livrare: termen, transport, receptie

Piesele vor fi livrate in conditia de livrare franco depozit Sibiu, direct de la sediul Vanzatorului sau prin curier, in ambele situatii cheltuielile de transport fiind suportate de catre Cumparator, si vor fi insotite in mod obligatoriu de factura.

Termenul de livrare este conform fiecarei Oferte. Acesta se calculeaza de la primirea comenzii si incasarea avansului, daca este cazul.

Vanzatorul are obligatia de a comunica cel putin telefonic Cumparatorului despre disponibilitatea ridicarii / livrarii pieselor.Acesta din urma are obligatia de a ridica Piesele in termen de maxim 5 zile lucratoare. In situatia in care Piesele nu vor fi ridicate in acest termen, Vanzatorul va putea percepe penalitati de intarziere de 0.1%/zi din valoarea Pieselor.

In situatia in care in termen de 20 de zile de la comunicarea facuta Cumparatorului acesta nu se prezinta pentru ridicarea Pieselor, Vanzatorul are dreptul de a rezilia conventia incheiata intre parti (prin Oferta si Comanda), cu obligarea Cumparatorului la plata daunelor-interese mai sus mentionate (30% din valoarea produselor).

In cazul in care livrarea nu se mai poate realiza, din motive obiective (spre ex. stocul producatorului s-a epuizat, producatorul nu mai produce reperele, utilajele pentru care sunt destinate Piesele sunt foarte vechi sau au suportat modificari constructive etc.) Vanzatorul are obligatia de a restitui Cumparatorului contravaloarea avansului incasat, daca este cazul.

Returul produselor

Orice cerere de retur se va analiza doar daca este transmisa pe fax/email/posta de catre Cumparator prin completarea formularului Fisa de retur. Acest formular trebuie sa cuprinda explicatii necesare analizei de retur, semnatura si stampila Cumparatorului. Raspunsul la cererea de retur se transmite semnata si stampilata de catre Vanzator in maxim 3 zile de la primire.

Se admit la retur Piesele care :

–          in baza datelor prezentate de Cumparator Piesele au fost ofertate si livrate gresit de catre Vanzator cu respectarea termenelor de reclamatie, calculate de la data facturii :

o        0-15 zile calendaristice – fara taxa de retur

o        16-30 zile calendaristice – cu taxa de retur de 20% din valoarea pieselor returnate

–          au fost identificate gresit de catre Cumparator cu respectarea termenelor de reclamatie, calculate de la data facturii :

o        0-15 zile calendaristice – cu taxa de retur de 30% din valoarea pieselor returnate

o        16-30 zile calendaristice – cu taxa de retur de 50% din valoarea pieselor returnate

In acest sens Vanzatorul solicita

1.       o cerere in scris conform Formularului de retur

2.       prezentarea Pieselor impreuna cu ambalajul original intact

Transportul si ambalajul sunt in sarcina partii culpabile de efectuarea returului. Cererea de retur se va analiza de catre Vanzator in termen de 2 zile.

 

Pentru toate situatiile mai sus mentionate nu se admit la retur piesele care

– au fost reclamate mai tarziu de 30 de zile calendaristice, calculate de la data facturii

– care au fost montate sau au existat incercari de montare

-au ambalajul original deteriorat sau  sunt fara ambalajul original

Litigii

Eventualele litigii se solutioneaza de regula pe cale amiabila. In caz contrar ele se solutioneaza de instanta judecatoreasca de la sediul Vanzatorului

 

SC TEGERO & Co SRL

CGV valabile incepand cu data de 01.01.2010

 

Fisa de retur

 

Client ………………………………………..

Reprezentant (Nume, Prenume) ………………………………….

Data ……………………

 

Nr. Crt. Descriere produs Cod Buc Data livrarii Factura de livrare

Nr / data

Motiv *)
1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            

 

*)

Motive

A – piesa defecta

B – piesa livrata gresit de catre Vanzator

C – nu mai am nevoie

D – piesa comandata gresit de catre Cumparator

 

Conditii de retur :

Se admit la retur Piesele care

–          in baza datelor prezentate de Cumparator Piesele au fost ofertate si livrate gresit de catre Vanzator cu respectarea termenelor de reclamatie, calculate de la data facturii :

o        0-15 zile calendaristice – fara taxa de retur

o        16-30 zile calendaristice – cu taxa de retur de 20% din valoarea pieselor returnate

–          au fost identificate gresit de catre Cumparator cu respectarea termenelor de reclamatie, calculate de la data facturii :

o        0-15 zile calendaristice – cu taxa de retur de 30% din valoarea pieselor returnate

o        16-30 zile calendaristice – cu taxa de retur de 50% din valoarea pieselor returnate

 

 

Avand in vedere defectele descrise intervenite in perioada de garantie s-a /s-au inlocuit produsul/produsele enumerate mai sus.

Produsele au fost returnate de catre Cumparator cu ambalajul original intact.

 

Cumparator

……………………………

……………………………

(Nume si prenume reprezentant)

 

Acceptat returul

 

Vanzator                                                                       

SC TEGERO & Co SRL                                    

……………………………………                                      

(Nume si prenume reprezentant)           

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]